Magyarország új nézőpontból, mellébeszélés nélkül.

A Körúton Kívül

Futószalag

2014. szeptember 19. - Marek Bertram

Első bejegyzésemben párhuzamot szeretnék állítani a Fidesz politikája és a Jobbik erősödése között, érintve az elszámoltatás kérdéskörét, a cigányság integrációjának dilemmáját, a Jobbik erősödésének okait, majd zárásként összegezném a második Orbán-kormány négy évének tapasztalatait és a következő négy év kilátásait. Vitaindító elemzés.

Az elszámoltatás

A 2006-2010 között regnáló kormány kudarcos utolsó éveket tekinthetett magáénak, 2009-ben tucatnál is több korrupciós eljárás indult, melyek szálai gyakran a vezetéshez is elvezettek. Ha belelapozunk a Fidesz 2010-es választási programjába, akkor rájöhetünk, hogy az elszámoltatás, mint politikai célkitűzés igencsak hangsúlyos szerepet kapott, mitöbb, meghatározó erővel bírt. „A rend megteremtéséhez mindenekelőtt fel kell tárnunk az igazságot az elmúlt évek kormányzati visszaéléseivel kapcsolatban. Csak a felelősség megállapítása és a felelősök jogállami elszámoltatása állíthatja helyre a törvénybe vetett bizalmat.” – legalábbis a program szerint. A legnagyobb ellenzéki párt az elszámoltatást tűzte ki zászlajára, ám kommunikációjában nyilvánvalóvá tette, hogy az elszámoltatás nem jogi, sokkal inkább politikai felelősségre vonást jelent. Ezen határ elmosódásáról több utalást tesz maga a program is: „Sokan érzik úgy, ma a kormány egy bűnszervezethez hasonlít.” „Az elmúlt nyolc év […] veszélyesen megrendítette az állammal, az állam intézményeivel és a közszereplőkkel szembeni közbizalmat.”Orbán Viktor ugyan többször leszögezte, hogy az elszámolás „törvényes lesz”, társainak megnyilatkozásai mégis arra engednek következtetni, hogy a korrupciós leszámolásnak leginkább politikai indíttatása volt. Kövér László szerint ennél jóval többről volt szó. „A politikai elszámoltatást is el kell végezni. […]Meg kell állapítani a politikai felelősséget egy parlamenti vizsgálat eredményeképpen, ki kell mondani, hogy nyolc év alatt hova jutott az ország, és az országrombolás bűne személy szerint kit és milyen fokban terhel.”

Az eseményeket követve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy túl nagy fába vágták a fejszéjüket. Papcsák Ferenc, később Budai Gyula hivatalba helyezése után a kiemelt témaként megjelölt 13 ügyből összesen egyetlen témában tett feljelentést, két ügyben egyáltalán nem indult eljárás és egy feljelentés „maradt” a Jobbiknak. Mindezek tudatában világossá válik, hogy a szocialista kormányzás során elindult eljárások eredményeit és bizonyítékait az Orbán-kormány megpróbálta kisajátítani. A 2010-es választások során – nagyjából – félmillió protestszavazatot begyűjtő Fidesz munkássága gyakorlatilag kudarcba torkollott, hiszen a prioritásként megjelölt nagy halak (pl. Gyurcsány Ferenc) nem akadtak fent a vizsgálatok hálójában, pedig Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos feladata és megjelölt célkitűzése ez volt. A választások előtt és az Orbán-kormány első évében csak és kizárólag, a szocialisták korrupciós ügyeire koncentráltak, ám a lendület megtört, amikor a kormánypárthoz köthető oligarchákról kezdett cikkezni a sajtó.

001.jpg

Jogi felelősségre vonásra alig került sor, viszont a kormány politikája és kommunikációja – a média erőteljes segítségével – arra trenírozta a társadalmat, hogy a politikai elit velejéig korrupt. Hiába próbálták célpontként megjelölni Gyurcsány Ferencet, a téma folytonos napirenden tartása odáig vezetett, hogy végül maga a Fidesz került reflektorfénybe.

Egyedül Hunvald Györgyöt sikerült elmeszelni, viszont más komolyabb ügyekben (pl. Molnár-Lakos-per, Fapál-Juhász-per) felmentés született. A társadalmi igény azonban továbbra is megmaradt az elszámoltatást illetően. Ezek nyomai jól érzékelhetőek az LMP és a Jobbik célkitűzéseiben, de a korrupció elleni harc legfőbb zászlóvivőjévé a Jobbik vált, ugyanis – meglátásom szerint  ez az a párt, amely ténylegesen ki tudja a használni kiábrándultak lelkiállapotát. Programjukban 24 évre való visszamenőleges elszámoltatást és dupla büntetést ígérnek a „politikusbűnözőknek”. Ezen célból akarják életre hívni a Pongrátz Gergely Nemzeti Igazságtételi Központot, melynek „feladata az eddig eltussolt bűncselekmények felderítése és a felelősségvonás kezdeményezése lesz”. Kétségtelen, hogy a második Orbán-kormány populista eszközzé tette az elszámoltatás kérdését, amely egy erősödő ellenzéki párt legfőbb hívó szavává vált, ezzel még inkább duzzasztva a szavazóbázisát. Az elszámoltatást egyre több szavazó más párt kezébe akarja adni, jelzésértékű például az, hogy a kormánybiztosi hivatalt - 2010 novemberéig - viselő Dr. Papcsák Ferenc, április 6-án vereséget szenvedett a budapesti 08-as választókerületben és a vesztett szavazataival közel megegyező voksszámot ért el Kovács Béla, a Jobbik jelöltje.

Cigánykérdés

Az elemzők és az Európai Unió többi országa sem vonja kétségbe azt, hogy a cigányság integrációja az évtized egyik – ha nem a – legfontosabb kérdése. A Jobbik retorikája szerint a cigányság problémája a „szőnyeg alá lett söpörve”, mely kijelentésnek legitimitást kell adnom, ugyanis a tapasztalat és a gyakorlat is ezt mutatja. Megfelelő intézkedések bevezetésére a szocialista kormányzás idején nem került sor, a Fidesz azonban deklarálta, hogy a cigányság integrációja össztársadalmi kérdés – bár stratégiailag vajmi kevés szerepel a választási programjukban. A részben vagy teljes egészében felszámolt intézményrendszer és a civil szervezetekkel való együttműködés hiánya tökéletes gátnak bizonyult az integrációs stratégia megalkotása során, így semmiféle előrelépés nem történt.

A cigányellenes közhangulat generálásának felelősét felesleges keresni, a számok arról tanúskodnak, hogy a magyar társadalom alapvetően cigányellenes. A Tárki 2011-ben végzett felmérése szerint a lakosság 63%-a a cigányság genetikai sajátosságának tekinti a bűnözést. A legelőítéletesebbnek a Jobbik szavazótábora bizonyult (79%), a második helyen az MSZP-sek (61%), harmadikként a Fidesz szavazói „futottak be” (60%), míg utolsó helyre – ám ott is nagy aránnyal – LMP-sek kerültek (49%). A Tárki vizsgálat legmeglepőbb eredménye mégsem ez volt. Kiderült, hogy a fiatal diplomások körében a legnagyobb arányú a cigányellenesség. Sík Endre kutatásvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy „a következő generáció ellenségesebb lesz a romákkal.”

002.PNG

Ha ezt a logikát követjük, a regnáló kormányok tétlensége egyre nagyobb károkat fog okozni. A Fidesz 2011-ben gyakorlatilag önálló gazdálkodásra kényszerítette a nemzetiségi önkormányzatokat, továbbá eddig halogatta az Országos Roma Önkormányzattal való keretmegállapodást, amelyben a 7 pontból egyet kivéve, szinte minden esetben a kormányzás utolsó évére, vagy 2015. évre kerültek tervezésre. Ezzel roma részről elkerülhetővé váltak a számonkérések a választási kampány során, nem kellett konfrontációba bocsátkozni a romákkal szemben előítéletes választókkal és az integrációra sem kellett komolyabb forrásokat fordítani. Orbán Viktor ugyan „rejtett erőforrásnak” nevezte a cigányságot, de ez tulajdonképpen csak a kormány kommunikációjában merült ki - inkább három legyet ütött egy csapásra. E tekintetben a „szőnyeg alá söprés” tökéletesen igazolódik.

Az elmúlt négy évben még az ellenzéki értelmiség is kénytelen volt felismerni, hogy a cigányság helyzetét nem lehet a szegénységgel és a munkanélküliséggel magyarázni, sőt, családi kapcsolataikat, életmódjukat nem elhallgatni, hanem vizsgálni kellene.

A Jobbikot sokak rasszista pártként azonosítják, de észre kell venni azt a permanens konszolidációt, ami manapság jellemzi radikális pártot. A 2010-es program még nem válogat a szavak között, egyértelműen kiérződik az előítéletekkel teli ideológia. Deklarálja, hogy a cigánybűnözés csupán egy kriminológiai fogalom, amely erre az etnikumra jellemző speciális bűncselekményeket foglalja magába, mint pl. színesfémtolvajlás, késelés, tömegverekedés, uzsorázás. Ám a 2014-es programból kihúzták a cigányságról szóló előítéleteket és felállítottak tíz pontot, amely sokkal gyakorlatiasabb, tárgyiasabb.

A Jobbik ereje

A Jobbik ereje több okra is visszavezethető. Az első, hogy a társadalom nagy hányadával el tudta hitetni, hogy kormányzás nélkül is képes változásokat elérni az országban. Remek – bár kifogásolható – példa erre a Magyar Gárda felállítása, amely a mai napig állandó témát ad a sajtó számára. Több éve zajlanak a jogi huzavonák, de a választások azt mutatják, hogy a közbiztonság igénye mindig a nemzeti radikálisok kezére játszik. Bár a kormányzat azt kommunikálja, hogy „rend van”, a szegregátumok lakossága gyakran maga hívja a Magyar Gárda egyik utódszervezetét, hogy járőrözzön a szegénysorokon. Érdekes viszont az, hogy a Jobbik szavazóbázisának elenyésző hányada él csak ilyen körülmények között. A Tárki 2009 és 2010 között elvégzett felmérései rámutattak arra, hogy a felállított hipotézisek és sztereotípiák nem teljesülnek a valóságban. Egyértelművé vált, hogy a radikalizálódás hátterében nem a szociális helyzet áll, ugyanis a szavazóik több mint fele 70 ezer forintnál többet keres havonta, tehát a Jobbik nem az elveszettek és a kisemmizettek pártja.

Nem szabad elmenni szó nélkül a Jobbik innovatív kampánymenedzsmentje mellett sem, amely alapjaiban határozhatta meg az április 6-ai választások végkimenetelét. Tartalmat gyakorlatilag csak a Jobbik médiája nyújtott, míg a riválisai egymással voltak elfoglalva. Meglátásom szerint ez egy sajátos lélektani hatást eredményez – növeli a törzsszavazók önbecsülését azzal, hogy a párt foglalkozik velük, szolgáltat és nem csak a szavazatait várja. Megkezdték a regisztrációkat, így a későbbiekben könnyebben el tudják majd érni a szavazóikat és akár az ingadozókat is. Sajátságos politikai kultúránkban pedig hagyományosan köztiszteletnek örvendhet az, aki úgy mutatkozik, mintha egy lenne „közülünk”. Vona Gábor álruhás országjárása pontosan erre játszott rá.

000.jpg

Harmadikként a radikalizmus permanens konszolidációját emelném ki. A kampány során elkezdett kirajzolódni az „új” Jobbik arculata. Emlékezzünk csak Vona Gábor vizslás képére, Stummer János macskás fotójára vagy a párt bármely kampányvideójára. Levetkőzték a pesszimista és fekete külcsínt, helyette a nemzeti színek és hímzett virágok kerültek a kampányplakátokra. Hegedűs Lóránt szerint, „az asszociációs vizsgálatok alapján egyértelműen kijött, hogy a Jobbikhoz az agresszív attitűdöt párosítják. Az arculatváltással a vállalhatóság növekedett.” Pozitív kampányukkal egy kommunikációs csatornát nyitottak az ingadozók felé, amely komolyabb fajsúllyal bírhat majd 2018-ban. Az idei EP választások miatt pedig kifejezetten releváns a Jobbik kampányplakátja, amely minden euroszkepticizmust nélkülöz.

Juhász Gábor korábban arról írt (HVG, 2014/16.), hogy az ország északkeleti részében „nem csak a régi pártok hitele csappant meg, mintha a Vona-csapat politikai hamvasságát is kikezdte volna a négy parlamenti év.” Meglátásom szerint ennek oka az arculatváltásban és nem parlamenti években keresendő. A szervezet erősen radikális magját nyilvánvalóan a keleti országrészben élő párttagok adják, akiknek a stílusváltás nem tetszett. Beszédes, hogy újabb nemzeti radikális pártok jelentek meg a színen, így például a Magyar Hajnal vagy a Haza Nem Eladó Mozgalom.

A negyedik ok pedig maga a Fidesz politikája, de ez már egy következő pont tárgya.

Összegzés

Nem esett még szó az általam legkritikusabbnak vélt dilemmáról, a kormány kommunikációjáról. A Fidesz – vélhetően az egységesítés és az érzelmi lekötelezés miatt – beleplántálta szavazóbázisába azt, hogy Magyarország egy „ostromlott vár”, amelyet meg kell védeni. A kormányközeli CÖF életre hívta a Békemenetet, melynek célja a kormányzat megvédése a külső támadások ellen. Bár az EU felől érkező komoly támadások (pl. bírák kényszernyugdíjazása) során a Fidesz-KDNP meghátrált, mégis sikerült arra kondicionálni a társadalmat, hogy a kormánypárt az egyedüli, amely megvédheti hazánkat. Mindezek mellett továbbra is életben tartják azt a bankellenes retorikát, amellyel 2010-ben nekiláttak a munkának, és amit a Jobbik is képvisel. A fentiekből kiderül az is, hogy a szélsőjobboldali párt jól felfogott politikai érdekeként elkezdett hasonulni a Fideszhez, szakított az erősen radikális arculattal.

A tendenciákat tekintve a Fidesz „futószalagot” létesített önmaga és a Jobbik között. Egy súlyosabb politikai válság vagy Orbán Viktor szabadságharcos karizmájának csorbulása esetén a "centrális erőtér" komolyan megrendülhet, egyúttal a Jobbik szavazóbázisa könnyedén felduzzadhat – persze csak akkor, ha a sokak által vizionált szélsőjobbos pártszakadás mégse valósulna meg.

A bejegyzés trackback címe:

https://korutonkivul.blog.hu/api/trackback/id/tr406706513

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2014.09.19. 16:39:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2014.09.19. 15:37:54

Ez óriási marhaság.

Nézzük a szésőjobboldali pártok választási eredményeit rendszerváltás óta.

1994 MIÉP: 1,59%
4 év MSZP kormány után:

1998: MIÉP: 5,55% -> irány a parlament
4 év Fidesz kormány után:

2002: MIÉP: 4,37% -> parlamentből kiesés
4 év MSZP kormány után:

2006: MIÉP: 2,20%
JOBBIK: 2,2% -> összességében kis erősödés.
még 4 év MSZP kormány után (2006 redőr attack, öszödi beszéd, ...):

2010: JOBBIK: 16,67%
MIÉP: 0,03% -> Jelentős erősödés

Tehát láthatjuk, hogy az MSZP kormányok alatt erősödött leginkább a szélsőjobb,
Azaz a szélsőjobb erősödésének elsődleges oka, a ballib elkúrásokban keresendő.

ephart 2014.09.19. 15:40:22

Kőrúton belüli poster.a fajtikák rettegése az már smafu?

AKörútonKívül 2014.09.19. 15:48:43

@Trompf: " Azaz a szélsőjobb erősödésének elsődleges oka, a ballib elkúrásokban keresendő. "

Ez így is van. Viszont ez a cikk csak az elmúlt 4 év tapasztalatairól szól, arra keresi a választ, hogy miért tudott a Fidesz kormányzása alatt is erősödni a Jobbik.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2014.09.19. 16:21:56

@AKörútonKívül:

Ettől egyszerűbb a helyzet.

A Fidesz megpróbálja a Jobbik vitorlájából kifogni a szelet.
Ők lépték meg a közmunkaprogramot, az EU fenntartásokkal kezelését, Keleti nyitást, ... ami jelentős része a Jobbik mondanivalójának.
meggyőződésem, hogyha nem a Fidesz lett volna az elmúlt 4 évben kormányon, akkor a Jobbik ma kormányzó párt lett volna 2014-ben.

Persze kétségtelen az elmúlt 4 évben is tudott erősíteni a Jobbik, annak ellenére, hogy a Fidesz átvette a retorikájának egy részét.
Ennek oka pedig az, hogy a baloldal szétesése folyományaként sokan pártoltak balról is a Jobbikhoz, illetve olyanok is dögivel vannak, akik az MSZP-re soha nem szavaznának, de a Fideszt is inkább károsnak gondolják, annyira, hogy ne szavazzanak rá.

A rasszista vonalról meg csak ennyit:
www.origo.hu/itthon/20111205-a-tarki-felmerese-az-idegengyuloletrol.html
"A magyar lakosság 63 százaléka genetikai meghatározottságnak véli a romák bűnözési "hajlamát" a Tárki felmérése szerint. A jobbikosok 79 százaléka részben vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a "cigányoknak a vérükben van a bűnözés". Ezt a fideszesek 60 és a szocialisták 61 százaléka is így gondolja, ..."

Azaz az előítélet nem oldalfüggő.

nu pagagyí 2014.09.19. 16:53:51

A Fidesz történelmi bűne, hogy kinyitotta a kaput a politikai szélsőségek előtt és lassan maga is szélsőséges párttá vált. Túszul ejtette saját demokratáit, akik rohamtempóban hozzákorrumpálódtak az új vezér-elvű párthoz, elfejtették egykori elveiket és gerinctelen mohó/rettegő szarládákká váltak. Mára minden hatalom egy kézben összpontosul, senki nincs biztonságban. Az egykori demokratikus intézményrendszer karikatúrája kiüresedett, ócska paravánként takarja a despota korlátlan uralmát.

Scagnetti 2014.09.19. 16:56:41

@AKörútonKívül: Nem sokat erősödött. A Fidesz elvesztett jó félmillió szavazót, a Jobbik közben kb. ennek a tizedével erősödött. Ez nem számottevő. Ott tartanak, ahol 2010-ben. A szocikat is csak akkor verik, mikor azok külön indulnak, egyébként csak a harmadik hely a Jobbiké.

Tudományos libsizmus 2014.09.19. 17:22:05

Ne játszd az eszed. Te Körúton belüli vagy.

Marek Bertram · http://korutonkivul.blog.hu 2014.09.19. 17:33:48

@Scagnetti: Ebből a számításból a választási rendszer hiányzik. Az új töredékszabályok az első és a harmadik helyezettnek kedveznek, így pont ezek a pártok lesznek alaposan felülreprezentálva a végelszámolásnál.

Továbbá - mivel még nincs róla adat - nem tudhatjuk, hogy a Fideszhez való hasonulás mennyi szavazatot vitt el a széljobbról.

A posztomban egyébként csak egy hipotézist állítottam fel. Fel akartam hívni a figyelmet arra, hogy komoly felelősséggel jár a politikai kultúránk alakítása és az, hogy milyen dogmákkal ruházzuk fel a társadalmat, csak azért, hogy megtartsuk a hatalmat. A cikkben egyszer sem hangzik el, hogy jelentősen erősödött volna a Jobbik, viszont erősödött - még így is, hogy szakítottak az eddigi retorikájukkal. Azon érdemes spekulálgatni, hogy vajon kik kapnák meg a protestszavazatokat, akkor, ha a kormány bajba kerülne.

Hát nem a baloldal.

Fejesrob 2014.09.19. 18:11:14

Egy jobbikos belügyminiszterrel nagyon kiegyeznék.

Egyébként a Jobbik Gyurcsányék alatt erősödött meg. Ez egy ellensúly hatás Gyurcsányék ostoba, liberálisnak nevezett szociálpolitikájukra, amely szerint a cigányok 20.000 Ft értékhatárig büntetlenül lophattak. Erre ráerősített az, hogy Gyurcsányék a LIBERÁLISOKKAL együtt kriminalizálták a jobbikot, nem engedélyezték rendezvényeiket, demonstrációjukat. Miközben folytonosan demokratázták magukat.

A Jobbik további erősödése azzal függ össze, hogy Orbánék pár dolgot, pld. elszámoltatás, nem hajtottak végre.

Az "ostromlott vár"-nak nem kellett volna bekövetkeznie, ha az balliberális ellenzék megfelelő társadalmi támogatottság hiányára nem európai haverjait mozgósítja, hanem valami olyasmit tesz a választók elé, ami tetszik is azoknak.

Ez a blogbejegyzés teljesen beleillik a többi közé, Orbán a hibás, mi pedig azért vagyunk a béka segge alatt, mert Orbán nem demokrata. Persze csak így tovább.

Fejesrob 2014.09.19. 18:17:39

"A cigányellenes közhangulat generálásának felelősét felesleges keresni, a számok arról tanúskodnak, hogy a magyar társadalom alapvetően cigányellenes."

Valóban felesleges, mert hivatalosan már megszűntek párt lenni. Mellesleg a magyar társadalom nagyobbik része "balliberális" értelemben beleértve a balliberális szavazókat is már antiszemita is és ez is a "liberálisoknak" köszönhető.

A bűnözést, a nagy arcot, a folyamatosan követelek, de nem teszek le semmit, kiválasztott nép vagyok, 100 éve áldozat vagyok, stílust érthetően senki nem tolerálja.

hoplita 2014.09.19. 18:24:09

@Trompf:

'...2010: JOBBIK: 16,67%..."

2014....a fityisz első kurvanagy vécéfülkeforradalam után....?????

laci_52 2014.09.19. 18:32:50

A Jobbikra szüksége van az országnak és a Fidesznek is. Utóbbinak azért, mert potenciális szövetségesük és koalíciós partnerük lesz '18-ban, ha Orbán szénája esetleg rosszabbul áll és nem szerez stabil többséget.

Egyébként a Jobbik retorikája egyre kevésbé szélsőséges és egyre normálisabb.

zobod 2014.09.19. 19:00:40

@Fejesrob: nekem inkább tűnt úgy akkoriban, hogy direkt hagyják felfutni a Jobbikot, és a gárdát. Talán az volt a nagy tervük, hogy a szélsőjobb megerősödése a fideszt fogja gyengíteni, vagy magukról akarták a figyelmet elterelni... ki tudja. Az tény, hogy a ballibek kormányzása alatt vált a semmiből középpárttá a jobbik, és országos szervezetté a Magyar Gárda.

danialves · http://smokingbarrels.blog.hu 2014.09.19. 20:45:13

@zobod: Szerintem elsősorban az ellenségkép volt a lényeg. Az ellenzék számára ez egyértelmű, egy kormányzó pártnak nem annyira, ezért is "harcolunk" most az EU, a norvégok vagy akárki ellen. Az MSZP-SZDSZ identitásnak meg mindig is egy központi eleme volt az országra leselkedő fasiszta veszély, úgyhogy nekik abszolút érdekükben állt kormányzó erőként a szélsőjobbot erősíteni. (Más kérdés, hogy mivel itthon mindenkinek jobb dolga van a fasisztáktól való rettegésnél, ez baromira nem jött be.)

Scagnetti 2014.09.20. 12:30:05

@Marek Bertram: Ezért szoktam a választók számát írni az ilyen vitákban, mert az az, ami a választási rendszer torzulásától független. Ez alapján meg a Jobbik pár tízezres erősödése egyáltalán nem vészes. Sőt, szerintem örülhetünk, hogy alig erősödtek valamit. Leginkább azért, mert a Fidesz sokmindenben eléjük ment, pl. kettős állampolgárság, bankok rugdosása és persze a Jolly Joker, a rezsicsökkentés, amivel az egyébként ugyanolyan populista baloldalt is megszivatta.

"A posztomban egyébként csak egy hipotézist állítottam fel. Fel akartam hívni a figyelmet arra, hogy komoly felelősséggel jár a politikai kultúránk alakítása és az, hogy milyen dogmákkal ruházzuk fel a társadalmat, csak azért, hogy megtartsuk a hatalmat. A cikkben egyszer sem hangzik el, hogy jelentősen erősödött volna a Jobbik, viszont erősödött - még így is, hogy szakítottak az eddigi retorikájukkal. Azon érdemes spekulálgatni, hogy vajon kik kapnák meg a protestszavazatokat, akkor, ha a kormány bajba kerülne. "

Ezzel egyetértek. Szerintem is a tűzzel játszik a Fidesz és még inkább a Jobbik.

"Hát nem a baloldal."

Hát nem. És ez nem is csoda. Ez a baloldal halott. Ma már semmi mást nem csinál, csak a helyet foglalja, hogy véletlenül se alakulhasson ki semmiféle új baloldali formáció. Orbánnak viszont pont ezért érdeke, hogy megmaradjanak. Neki addig jó, míg az MSZP keresi az újabb és újabb pancser jelöltjeit, és amíg Gyurcsány minden héten legalább egyszer megmutatja magát, mert addig sem jut eszébe senkinek, hogy a baloldalhoz csapódjon.

tomcsicsi 2014.09.21. 03:09:57

Amin leakadtam: " A Tárki vizsgálat legmeglepőbb eredménye mégsem ez volt. Kiderült, hogy a fiatal diplomások körében a legnagyobb arányú a cigányellenesség."
Egy kicsit elidőztem ezen a mondaton. Nem a meglepettségtől, sokkal inkább a feketén-fehéren leírtaktól: a szembesüléstől. Mégis, itt is csak azt mondhatom, hogy bátran bővíthető a halmaz, amelyben az értelmiségi fiatalok körében (is), csupán egy piciny hányadát foglalják el a cigányok. Már nemcsak a vallás, bőrszín, nemi hovatartozás, stb. alapján nyomunk stigmát bizonyos embercsoportok homlokára. A fogyasztói társadalom megbecsült tagjai - többek közt a fent említett zsenge diplomások - ugyanolyan megvetéssel elmennek a szegény, leszakadt embertársaik mellett, mint a folyamatosan citált, szidott, szegregált cigányság esetében. Egyszerűen, a vannak Ők és vagyunk Mi felfogás ég/égett/égetődött bele az agyukba. Magyarán nem cigánykérdésről, hanem szegénykérdésről kéne hogy folyjon a diskurzus. Ez csupán egy csont a sok közül, ami alapján próbálnak különbséget tenni a pártok maguk között. Politika, semmi más: a lényegi kérdések megoldására még véletlenül sem törekedve.
Másrészt a Fidesz (ha az eredményességet vesszük is csak figyelembe) valamit baromi jól csinál. Hogy ez kigondolt stratégia, vagy az ellenfelek töketlenkedései miatt, józan paraszti gondolkodásból adott válasz? Lényegtelen. Úgy látom hogy nem csak egy bizonyos párt, hanem minden létező formáció vitorlájából kifogta a szelet. A "hoztam is meg nem is", adok is meg nem is tökéletesen bevált. Mindenkinek éppen csak annyit nyújtva, ami elégséges ahhoz hogy betömjék a száját. Ha kell ballibek, ha kell radikálisak, ha kell meztelenül rohangáló korosodó emberek az Andrássyn, ha kell nemzeti érzelműek, ha kell nagyon azok, ha kell családosok, akiknek a maszturbáció, mint olyan még a fejükben sem fordul meg. Mindezt egyszerre kivitelezve és kommunikálva.
A nosztalgikus életérzést is felismerve és meglovagolva (ami ki tudja miért már nem csak az előző rendszerben szocializálódottaknál is megvan) tolják a szedett-vetett szekerüket. Szedett-vetett, mert bármily elv vagy ideológia halvány látszata sem merül fel a politikájukban. Csakis a szavazatmaximalizálás, aminek egyenes következménye a még nagyobb hatalom és a pótzsebek varrása a haveroknak és maguknak, amit meg kell tömni. Ez a rendszer sem szívességi alapon működik. Ezért sem lesz soha valódi elszámoltatás semmilyen téren. Akkora az összefonódás és a hazugságok végeláthatatlan sora, hogy kizárt a feddhetetlenség.
A gépezet fut, márpedig igen jól, aminek a mechanizmusát is felismerték, hovatovább értik és kivitelezik. Nincs nagyon mit tenni.. Haladunk. Hogy hova?
???

2014.09.22. 18:39:31

"az ellenzéki értelmiség is kénytelen volt felismerni, hogy a cigányság helyzetét nem lehet a szegénységgel és a munkanélküliséggel magyarázni, sőt, családi kapcsolataikat, életmódjukat nem elhallgatni, hanem vizsgálni kellene."

Bravó!!
A liberális "értelmiség" néhány évtized alatt fogja fel azt, ami egy normális átlagembernek pár perc.